Yayınlar

1. Kitaplar

 1. Yalçınkaya, Ö., Yazgan, Ş. & Çalhan, H. S. (2019). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri, Akademik ve İdari Personelinin Ağrı Kenti Hakkındaki Algıları ve Beklentileri. Sayfa sayısı:188. Ankara: Gece Kitaplığı. ISBN:978-625-7958-04-02

2. Kitap Bölümleri

 1. Çalhan, H. S. (2022). Yerel Yönetim Birlikleri. Türk Yerel Yönetimleri Yönetişim, Siyaset ve Kurumlar (içinde 71-99), Editörler: Demir, Konur Alp, & Çiçek, Ali, Ankara: Detay Yayıncılık.
 2. Gökalp, B., Karkın, N., & Calhan, H. S. (2020). The Political Use of Social Networking Sites in Turkey: A Systematic Literature Analysis. In Handbook of Research on Managing Information Systems in Developing Economies (pp. 503-521). IGI Global.
 3. 31 MARCH 2019 ANALYSIS OF THE TWITTER USAGE OF METROPOLITAN MAYOR CANDIDATES IN THE PROCESS OF LOCAL ELECTIONS, ÇALHAN HÜSEYİN SERHAN, Yayın Yeri:IJOPEC Publication, Editör:Kerem Karabulut, Christos Teazis, Emre Bulut, Cumali Marangoz, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:471, ISBN:978-1-912503-81-0, Bölüm Sayfaları: 427-439.
 4. Ağrı’da Üniversite Algısı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği, Çalhan Hüseyin Serhan, Erkan Yasin, Yayın Yeri: AİÇÜ Yayınları, Editör: Prof. Dr. Kerem Karabulut, Sayfa sayısı:421, ISBN:978-605-81711-0-7, Bölüm Sayfaları: 287-297.
 5. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Çalhan, Hüseyin Serhan, Yayın Yeri: ORİON KİTABEVİ, Editör: NAZIM KARTAL, KONUR ALP DEMİR, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:450, ISBN:978-605-9524-41-4, Bölüm Sayfaları: 247-259.

3. Makaleler

3.1. SSCI/ SCI/ AHCI indekste taranan makaleler

 1. ESCI- Calhan, H. S., Karkin, N., Hasiloglu, S. B., & Ozgul, M. E. (2021). The Reflection of Public Values in Twitter Use of Metropolitan Municipalities: A Content Analysis Employing the Analytic Hierarchy Process, Information Polity, 26(4), 391-415.
 2. SSCI- Haşıloğlu, M. A., Çalhan, H. S., & Ustaoğlu, M. E. (2020). Determining the Views of the Secondary School Science Teachers about the Use of Social Media in Education. Journal of Science Education and Technology, 29: 346-354.

3.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Yalçınkaya, Ö., Yazgan, Ş., & Çalhan, H. S. (2020). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Ağrı Kenti Hakkındaki Algıları ve Beklentileri: Nicel Bir Araştırma. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 433-472.
 2. Kilic, N. O., Acdoyuran, B., & Calhan, H. S. (2017). Information communication technologies export and economic growth relationship: An analysis on selected countries. Journal of Business, Economics and Finance, 6(4), 328-335.
 3. Çalhan, H. S., Kulaç, O., & Tuğral, M. (2015). Unofficial actors in public policy: the role of Turkish education unions in 4+ 4+ 4 education system. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 447-457.
 4. Kulaç, O., Çalhan, H. S., & Tuğral, M. (2014). Conservatism and Turkey: Case of Motherland Party. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(7), 548-548.
 5. Karkin, N., & Çalhan, H. S. (2012). An Interactive e-Participation Model for the Public Administration System in Turkey: SIBIYO/Türk Kamu Yönetim Sistemi için Bir Interaktif e-Katilim Modeli: SIBIYO. Ege Akademik Bakis, 12(1), 105-123.
 6. KARKIN, N., & Çalhan, H. S. (2011). Vilayet ve İl Özel İdare Web Sitelerinde E-Katılım Olgusu. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 55-80.

4. Kongre ve Konferanslar

 1. Çalhan, H. S., Haşıloğlu, M. A., & Ustaoğlu, M. E. (2018). Determining the Views of the Secondary School Science Teachers about the Use of Social Media in Education, II. International Dmitri Yavoronitski European Congress on Social Sciences, 26-29 Nisan 2018, Kiev, Ukrayna.
 2. Haşıloğlu, M. A, Çalhan, H. S., & Ustaoğlu, M. E. (2018). Investigating the Effects of the Social Media on Learning and Teaching in Turkey Lecturer Mehmet Erkan Ustaoğlu, II. International Dmitri Yavoronitski European Congress on Social Sciences, 26-29 Nisan 2018, Kiev, Ukrayna.
 3. Kartal, N., & Çalhan, H. S. (2017).     Türk Kamu Yönetimin Geliştirilmesinde Şikâyet Mekanizmasının Yeri ve Önemi: Ağrı İlinde BİMER Üzerine Bir Araştırma, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15).
 4. Tuğral, M, Çalhan H. S., & Kulaç, O. (2015). An Overview for the Perception of Poverty within the Framework of Neo Liberal Policies Implemented in Turkey After 1980, VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences.
 5. Karkın N., & Çalhan H. S. (2010). “İl Belediye Web Sitelerinin E-Katılım Açısından Analizi”, VIII. KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, 20-22 Ekim 2010, TODAİE, Ankara, s. 804-821.
 6. Çalhan H. S., & Karkın N. (2010). “E-Devlet ve E-Katılım İçin Bir Bilgi Katılım Sistem Modeli: SİBİYO, V. Kamu Yönetimi Sempozyumu – Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları-, 13-14 Mayıs 2010, Selçuk Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, s. 129-141.
 7. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU, H. Serhan Çalhan, Bir İnternet Teknolojisi Ürünün Doğuşu ve Sansürlerden Dolayı Engellenmesi, XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 2-4 Aralık 2010, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa, İstanbul.
 8. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU, Dr. Naci KARKIN, Hüseyin Serhan ÇALHAN, Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, “Sosyal Belediyeciliğe Teknolojik Bir Araç: SİBİYO”. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 6. Yıl Konferansı, 14-15-16 Ekim 2010, Denizli Richmond Otel.